Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Ελληνίδα χήρα. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.