Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
065. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.