Χρωματιστό μολύβι, γκέσο σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
063. Χρωματιστό μολύβι, γκέσο σε χαρτί, 2012.