Γραφίτης, ακρυλικό σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
042. Γραφίτης, ακρυλικό σε χαρτί, 2012.