Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
025. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.