Γραφίτης, ακρυλικό σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
07 08 2015. Γραφίτης, ακρυλικό σε χαρτί, 2015.