Γραφίτης σε χαρτί, 2016. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
05 01 2016. Γραφίτης σε χαρτί, 2016.