Γραφίτης, ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
01 08 2015. Γραφίτης, ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2015.