Ακρυλικό σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
30 07 2015. Ακρυλικό σε χαρτί, 2015.