Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
29 07 2015. Κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 2015.