Κάρβουνο σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
13 05 15. Κάρβουνο σε χαρτί, 2015.