Γραφίτης σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
14 05 15. Γραφίτης σε χαρτί, 2015.