Ακρυλικό σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
22 04 15. Ακρυλικό σε χαρτί, 2015.