Κάρβουνο σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
15 01 2015. Κάρβουνο σε χαρτί, 2015.