Γραφίτης, posca σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
06 12 2014. Γραφίτης, posca σε χαρτί, 2014.