Γραφίτης, posca, fine liner σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
03 12 2014. Γραφίτης, posca, fine liner σε χαρτί, 2014.