Κάρβουνο, παστέλ σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
06 10 2014. Κάρβουνο, παστέλ σε χαρτί, 2014.