Γραφίτης σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
22 07 2014. Γραφίτης σε χαρτί, 2014.