Γραφίτης σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
05 09 2014. Γραφίτης σε χαρτί, 2014.