Ακρυλικό σε καμβά, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
23 08 2014. Ακρυλικό σε καμβά, 2014.