Γραφίτης σε χαρτί, 2015. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
16 01 2015. Γραφίτης σε χαρτί, 2015.