Χάρτινος πηλός, υγρό γυαλί 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
05 08 2014. Χάρτινος πηλός, υγρό γυαλί 2014.