Γραφίτης σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
03 08 2014. Γραφίτης σε χαρτί, 2014.