Γραφίτης, κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
Σκυφτός άντρας. Γραφίτης, κάρβουνο, ακρυλικό σε χαρτί, 2014.