Γραφίτης, ακουαρέλα, ψηφιακή επεξεργασία 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
237. Γραφίτης, ακουαρέλα, ψηφιακή επεξεργασία 2014.