Γραφίτης σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
235. Γραφίτης σε χαρτί, 2014.