Γραφίτης σε χαρτί, 2014. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
13 08 2014 . Γραφίτης σε χαρτί, 2014.