Ακρυλικό, ακουαρέλα σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
221. Ακρυλικό, ακουαρέλα σε χαρτί, 2013.