Κάρβουνο σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
222. Κάρβουνο σε χαρτί, 2013.