Γραφίτης, εκτυπωμένη φωτογραφία 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
217. Γραφίτης, εκτυπωμένη φωτογραφία 2013.