Κάρβουνο σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
201. Κάρβουνο σε χαρτί, 2013.