Κάρβουνο σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
200. Κάρβουνο σε χαρτί, 2013.