Ακουαρέλα, γκέσο σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
196. Ακουαρέλα, γκέσο σε χαρτί, 2013.