Ακρυλικό σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
195. Ακρυλικό σε χαρτί, 2013.