Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
192. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.