Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
202. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.