Κάρβουνο σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
181. Κάρβουνο σε χαρτί, 2013.