Κάρβουνο, ακουαρέλα σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
182. Κάρβουνο, ακουαρέλα σε χαρτί, 2013.