Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
178. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.