Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
175. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.