Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
162 . Γραφίτης σε χαρτί, 2013.