Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
163. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.