Γραφίτης σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
158. Γραφίτης σε χαρτί, 2013.