Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
137. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.