Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
136. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.