Κάρβουνο σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
134. Κάρβουνο σε χαρτί, 2012.