Μαρκαδόρος micro σε χαρτί, 2013. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
151. Μαρκαδόρος micro σε χαρτί, 2013.