Γραφίτης σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
104. Γραφίτης σε χαρτί, 2012.