Κάρβουνο σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
121. Κάρβουνο σε χαρτί, 2012.