Κάρβουνο, ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2012. © Κυριάκος Παπαγεωργίου
099. Κάρβουνο, ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, 2012.